«Музыка теориясы» мамандығы

«Музыка теориясы» мамандығы үшін

Әдістеме бойынша Кешенді емтихан» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар.

ҚОТ жағдайында «Музыка теориясы» мамандығы үшін Әдістеме бойынша Кешенді емтихан тестілеу форматында өткізіледі.

Тест жұмысы 25 сұрақтан тұрады:

«Музыкалық әдебиетті оқыту әдістемесі» тарауы бойынша 15 сұрақ;

«Сольфеджионы оқыту әдістемесі» бөлімі бойынша 10 сұрақ;

Тестілеу емтихан күні өткізіледі, тестілеу уақыты-30 минут.


«Музыка теориясы» мамандығы үшін

«Музыка теориясы бойынша Кешенді емтихан» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар.

ҚОТ жағдайында «Музыка теориясы бойынша Кешенді емтихан» пәні бойынша «Музыка теориясы» мамандығы үшін мемлекеттік емтихан тестілеу түрінде өткізіледі.

Тест жұмысы 25 сұрақтан тұрады:

«Музыкалық шығармаларды талдау» бөлімі бойынша 8 сұрақ;

«Гармония» бөлімі бойынша 8 сұрақ;

«Музыка теориясы» бөлімі бойынша 5 сұрақ;

«Полифония» бөлімі бойынша 4 сұрақ.

Тест жұмысы емтихан күні орындалады, тестілеу уақыты – 30 минут.


«Музыка теориясы» мамандығы үшін

«Музыкалық әдебиеттен кешенді емтихан» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар.

ҚОТ жағдайында «Музыка теориясы» мамандығы үшін Музыкалық әдебиет бойынша кешенді емтихан тестілеу форматында өткізіледі.

Тест жұмысы 25 сұрақтан тұрады:

«Қазақ музыкалық әдебиеті» бөлімі бойынша 10 сұрақ

«Әлемдік музыка әдебиеті» бөлімі бойынша 15 сұрақ.

Тестілеу емтихан күні өткізіледі, тестілеу уақыты-30 минут.




Текст
Виртуальная приемная