«Актерлік өнер» мамандығы

«Актерлік өнер» мамандығы үшін

«Театр және драматургия тарихы» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар.

ҚОТ жағдайында «Театр және драматургия тарихы» пәні бойынша «Актерлік өнер» мамандығы үшін мемлекеттік емтихан тестілеу форматында өткізіледі.

Тест жұмысы 25 сұрақтан тұрады:

«Әлемдік театр және драматургия тарихы» бөлімі бойынша 9 сұрақ;

«Орыс театрының және драматургиясының тарихы» бөлімі бойынша 8 сұрақ;

«Қазақ театры мен драматургиясының тарихы» бөлімі бойынша 8 сұрақ.

Тестілеу емтихан күні, онлайн режимде өткізіледі.

Тестілеу уақыты-30 минут.


«Актерлік өнер» мамандығы үшін

«Актер шеберлігі» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар.

ҚОТ жағдайында «Актер шеберлігі» пәні бойынша «Актерлік өнер» мамандығы үшін мемлекеттік емтихан бейне камераға түсірілген және студенттердің оқу бөліміне алдын ала жіберген дипломдық спектакльді (1 акт) қарау түрінде өткізіледі.

Комиссия емтихан күні жұмысты қарап, бағалайды.

Қарауға және бағалауға уақыт беріледі – 60 минут.


«Актерлік өнер» мамандығы үшін

«Сахна тілі» пәні бойынша

мемлекеттік емтиханға қойылатын талаптар

ҚОТ жағдайында «Актерлік өнер» мамандығы үшін «Сахна тілі» пәні бойынша мемлекеттік емтихан видеокамераға түсірілген және студенттің оқу бөліміне алдын ала жіберген монолог оқуын қарау түрінде өткізіледі.

Комиссия емтихан күні жұмысты қарап, бағалайды. Әрбір монологқа 15 минут және талқылауға 5 минут уақыт беріледі.
Текст
Виртуальная приемная